CTY TNHH TM-DV-XNK TÂN KHẢI HOÀN

Công Ty Tân Khải Hoàn Đạt Top 100 Doanh Nghiệp Vì Sự Phát Triển Cộng Đồng

Cuối năm 2018 CÔNG TY TNHH TM-DV-XNK TÂN KHẢI HOÀN vinh dự được trao Kỷ niệm chương “Doanh nghiệp vì sự phát triển cộng đồng” do báo Nhân đạo và Đời sống – VPĐD phía Nam trao tặng. Đây là thành quả cho những nỗ lực, cố gắng của tập thể công ty trong suốt thời gian qua đóng góp vì sức khỏe cộng đồng.