CTY TNHH TM-DV-XNK TÂN KHẢI HOÀN

Khai Trương Vườn Sâm Chi Nhánh Thành Phố Bắc Ninh

 Ngày 28/07/2019 Công ty Tân Khải Hoàn tưng bừng khai trương đại lý mới tại thanhg phố Bắc Ninh tại địa chỉ: Cổng Chợ - TT Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh Hotlines: 0985 669 666‬